Punkt informacyjny


Drodzy Kandydaci!

Zapraszamy Was do podjęcia studiów w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie!


Przygotowaliśmy dla Was bogatą ofertę studiów, która obejmuje ponad 40 kierunków studiów. Plany zajęć i tzw. siatka godzin opracowana jest w oparciu o rzetelne analizy rynku pracy. Rozbudowaliśmy listę specjalności na wielu kierunkach studiów. Mamy nadzieję, że nowoczesna oferta dydaktyczna naszej Uczelni zapewni Wam udany start w przyszłość!

Zachęcamy Was do zapoznania się ze stroną internetową Uniwersytetu. Dzięki niej odbędziecie błyskawiczną podróż po nowoczesnej Uczelni.

Sami możecie się przekonać, jak wiele zrobiliśmy z myślą o kształceniu i upowszechnianiu nauki. Zobaczcie nowoczesną infrastrukturę, bogate życie studenckie, kontakty międzynarodowe, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, którą podejmujemy także po to, aby ułatwić Wam po ukończeniu studiów odnalezienie się na rynku pracy.

Jesteśmy Uczelnią przyjazną studentom i doktorantom, wprowadzamy elastyczne plany zajęć, Indywidualny Tok Studiów, zajęcia e-learningowe. Wzorem najlepszych uczelni europejskich w naszej Uczelni można wybrać zajęcia z certyfikowanymi tutorami prowadzącymi zajęcia z zakresu tutoringu akademickiego i rozwojowego.

Uniwersytet daje możliwość bezpłatnego kształcenia się w zakresie języków obcych, nie tylko podstawowych, jak angielski, ale i rzadziej używanych, bardzo poszukiwanych przez pracodawców, a więc podnoszących szanse na rynku pracy.

Utrzymujemy bliskie kontakty z pracodawcami - efektem jest nie tylko monitoring rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, ale również pozyskiwanie ofert zatrudnienia z myślą o osobach kończących studia w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem kierunków studiów i zasadami rekrutacji

Sprawdźcie także, do jakiego grona Wspaniałych Studentów - dziś Absolwentów naszej Uczelni - możecie dołączyć.

Jesteśmy Uczelnią na miarę XXI wieku i zachęcamy Was do studiowania w naszej Uczelni!


W PUNKCIE INFORMACYJNYM można uzyskać informacje dotyczące:

- wszystkich kierunków studiów i specjalności,

- warunków, trybu i kryteriów przyjęć na studia,

- spraw socjalno-bytowych np. akademik, stypendia itp.


PUNKT CZYNNY:

od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 15.00

ul. Waszyngtona 4/8, w pok. 105, 106

UWAGA: Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji konkretnego kierunku studiów udzielają: Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne


Zdjęcia