Procedury bezpieczeństwa w Uczelni


W związku z rozprzestrzenianiem się w rosnącej liczbie państw, zachorowań spowodowanych koronawirusem zalecamy śledzenie i stosowanie się do wydawanych przez władze Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie komunikatów i zarządzeń:

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby zakażeniem koronawirusem tutaj

Ankieta wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS Cov-2 tutaj

KOMUNIKAT Nr R.021.2.28.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO - PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 29 lipca 2020r. W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI OD 1 SIERPNIA 2020r DO 31 SIERPNIA 2020r W ZWIĄZKU Z KOMUNIKATEM REKTORA O ZDALNYCH ZAJĘCIACH I EGZAMINACH W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020, A TAKŻE W OPARCIU O REKOMENDACJE "ŚRODOWISKOWYCH WYTYCZNYCH W ZWIĄZKU Z CZĘŚCIOWYM PRZYWRACANIEM DZIAŁALNOŚCI UCZELNI" MNISW. tutaj

KOMUNIKAT Nr R.021.2.27.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO - PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 25 czerwca 2020r. W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI OD 1 LIPCA 2020R DO 31 LIPCA 2020r W ZWIĄZKU Z KOMUNIKATEM REKTORA O ZDALNYCH ZAJĘCIACH I EGZAMINACH W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020, A TAKŻE W OPARCIU O REKOMENDACJE "ŚRODOWISKOWYCH WYTYCZNYCH W ZWIĄZKU Z CZĘŚCIOWYM PRZYWRACANIEM DZIAŁALNOŚCI UCZELNI" MNISW. tutaj

KOMUNIKAT Nr R.021.2.26.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO - PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie wznowienia wymiany międzynarodowej w Uniwersytecie
Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj

Komunikat Nr R.021.2.25.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 2 czerwca 2020r. w sprawie stosowania Ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im.Jana Długosza w Częstochowie tutaj

Komunikat Nr R.021.2.24.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z 25 maja 2020 roku dotyczący wytycznych na czas przywracania działalności Uczelni do funkcjonowania w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce tutaj

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.43.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmian w organizacji działalności w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2019/2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 : tutaj

Komunikat Nr R.021.2.21.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 maja 2020r. w sprawie trybu realizacji zajęć dydaktycznych oraz sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 tutaj

Komunikat Nr R021.2.20.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza W Częstochowie z dnia 27 kwietnia 2020r. dotyczący zmiany terminu opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego kraju tutaj

KOMUNIKATNR R.021.2.23.2020REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZEGOIM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 21.05.2020r w sprawie organizacji pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi od 25 maja 2020r do 30 czerwca 2020r w związku z komunikatem rektora o zdalnych zajęciach i egzaminach w semestrze letnim 2019/2020, a także w oparciu o rekomendacje„środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni” MNiSW. tutaj

Komunikat Rektora z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia regulacji związanych z obowiązującym stanem epidemii W związku z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia br. w sprawie przedłużenia regulacji związanych z obowiązującym stanem epidemii, przedłuża się ograniczenie funkcjonowania Uczelni do 24 maja 2020 r. Pozostają w mocy wszystkie zasady organizacji pracy i kształcenia na odległość wprowadzone dotychczasowymi zarządzeniami i komunikatami na czas ograniczenia funkcjonowania Uczelni. Pełna treść komunikatu tutaj

KOMUNIKAT dotyczący ograniczenia pracy jednostek Uczelni w okresie od 11 maja do 22 maja 2020 tutaj

KOMUNIKAT NR R021.2.18.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazywania korespondencji w obiegu wewnętrznym w Uczelni. tutaj

KOMUNIKAT dotyczący ograniczenia pracy jednostek Uczelni w okresie 27 kwietnia do 8 maja 2020 r. tutaj

KOMUNIKAT dotyczący ograniczenia pracy jednostek Uczelni w okresie 26 marca do 24 kwietnia 2020 r. tutaj

KOMUNIKAT Nr RK.021.9.2020 KANCLERZ UJD Z DNIA17.04.2020 r. w sprawie obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych oraz w zakładach pracy.tutaj

KOMUNIKAT Nr RK.021.2.7.2020 KANCLERZA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO –PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 12 marca 2020r w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2wśród społeczności akademickiej skierowany do mieszkańców DS SKRZAT. tutaj

KOMUNIKAT Nr R021.2.17.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z 9 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia regulacji związanych z obowiązującym stanem epidemii tutaj

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.27.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania uczelni z powodu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19: tutaj

KOMUNIKAT Nr R021.2.16.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO–PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 31 marca 2020r. w sprawie możliwości odbywania bezpłatnych szkoleń antykorupcyjnych dostępnych na e-learningowej platformie Centralnego Biura Antykorupcyjnego. tutaj

KOMUNIKAT Nr R021.2.15.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO–PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ochrony danych osobowych
podczas pracy zdalnej tutaj

KOMUNIKAT Nr R021.2.14.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 18 marca 2020 r. dotyczący opłat za studia stacjonarne i niestacjonarne oraz opłat za pobyt w Domu Studenckim w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego kraju oraz zawieszeniem zajęć dydaktycznych prowadzonych w siedzibie Uczelni tutaj

KOMUNIKAT dotyczący ograniczenia pracy jednostek Uczelni w okresie od 18 do 25 marca 2020 r. tutaj

KOMUNIKAT Nr R021.2.13.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie dodatkowych zmian w funkcjonowaniu jednostek Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa SARS-CoV- 2, wywołującego chorobę COVID-19 tutaj

KOMUNIKAT REKTORA dotyczący dostosowania stanowisk w grupie nauczycieli tutaj

KOMUNIKAT Nr R021.2.12.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO–PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 12 marca 2020r dotyczący pracowników niebędących nauczycielami akademickimi tutaj oświadczenie

KOMUNIKAT Nr R021.2.11.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO–PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 12 marca 2020r. w sprawie organizacji pracy jednostek administracyjnych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w związku z przeciwdziałaniem pojawieniu się i rozprzestrzenianiu koronawirusa SARS-CoV- 2, wywołującego chorobę COVID-19 tutaj

KOMUNIKAT Nr R.021.2.10.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie trybu realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem form i metod kształcenia na odległość w związku z przeciwdziałaniem pojawieniu się i rozprzestrzenieniu koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 tutaj

KOMUNIKAT Nr R.021.2.9.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych odbywających się w siedzibie Uczelni i wprowadzenia form i metod kształcenia na odległość w związku z przeciwdziałaniem pojawieniu się i rozprzestrzenieniu koronowirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 tutaj

KOMUNIKAT Nr R.021.2.8.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie odwołania imprez i wydarzeń, zawieszenia wymiany międzynarodowej oraz podjęcia innych działań w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w związku z przeciwdziałaniem pojawieniu się i rozprzestrzenianiu koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19: tutaj

KOMUNIKAT Nr R.021.2.7.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wstrzymania do odwołania wyjazdów studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im Jana Długosza w Częstochowie w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zawieszenia do odwołania przyjazdów do UJD studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników: tutaj

KOMUNIKAT KANCLERZ NR RK.021.2.11.2020 dotyczący zasad wprowadzenia do systemu Egeria wniosków na sprzęt komputerowy, projekcyjny, oprogramowanie komputerowe, skierowanych do postępowania przetargowego na podstawie komunikatu Kanclerza nr RK.021.2.6.2020 z dnia 04.03.2020 r. w sprawie składania wniosków na zakup sprzętu komputerowego oraz projekcyjnego tutaj

KOMUNIKAT KANCLERZ NR RK.021.2.10.2020 w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych w roku 2020 w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. tutaj

KOMUNIKAT Nr R.021.2.6.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 3 marca 2020r. w sprawie postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem: tutaj

KOMUNIKAT Nr R.021.2.5.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 2 marca 2020r. w sprawie wstrzymania do odwołania wyjazdów studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zawieszenia do odwołania przyjazdów do UJD w Częstochowie studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników z tych obszarów: tutaj

KOMUNIKAT Nr R.021.2.4.2020 REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie podstawowych środków ochronnych przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę covid-19 : tutaj