Pedagogika i nauki o edukacji


1. Badania naukowe i działalność popularyzatorska w zakresie edukacyjnej analizy transakcyjnej.
2. Model realizacji asystentury rodziny oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego asystentów rodziny.