Organizacja konferencji


INFORMACJE DLA ORGANIZATORÓW

Podstawa prawna

 • nowość! Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/12/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz rozliczania środków w ramach Systemu Wsparcia Kluczowych Konferencji i Działań Artystycznych (SWKKDA) w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
 • Zarządzenie Nr R-0161/22/2012 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych tutaj
 • Zarządzenie Nr R-0161/03/2013 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 24 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr R-0161/22/2012 w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych tutaj
 • Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/01/2014 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości narzutów uczelnianych w 2014 r. tutaj
 • Zarządzenie Nr R-0161/14/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zasad finansowania wykładów gości zaproszonych - tutaj
 • Formularz - Dane naukowe zamieszczane w systemie POLon tutaj

Formularze

 • nowość! Wniosek o przyznanie finansowania/dofinansowania z funduszu Systemu Wsparcia Kluczowych Konferencji i Działań Artystycznych (SWKKDA) tutaj
 • nowość! Sprawozdanie finansowe z wykorzystania środków z funduszu Systemu Wsparcia Kluczowych Konferencji i Działań Artystycznych (SWKKDA) tutaj
 • Wykaz konferencji planowanych i zrealizowanych tutaj
 • Wniosek o zorganizowanie konferencji naukowej / Sprawozdanie z realizacji konferencji naukowej tutaj
 • Upoważnienie      -         dokument word tutaj       albo     formularz word tutaj