Ocena okresowa nauczycieli


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183) - art. 132
 • Statut Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z 2017 r. – § 88 tutaj
 • Uchwała Nr 6/2018 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj • Ocena za okres 1.01.2016 r. - 31.12.2017 r. przeprowadzana jest na podstawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 140/2013 Senatu AJD w Częstochowie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (wraz z późniejszymi zmianami).
 • Uchwała Nr 10/2017 Senatu im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
  Uchwała Nr 18/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 10/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
 • Uchwała Nr 7/2018 Senatu im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 10/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
 • nowość! Uchwała Nr 78/2018 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 10/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj • Regulamin obowiązuje od oceny dotyczącej okresu od 1 stycznia 2017 r. z wyłączeniem oceny dodatkowej w 2018 r.
 • Uchwała Nr 140/2013 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (wraz z arkuszami działalności i wyników pracy nauczyciela akademickiego) tutaj  z późniejszymi zmianami:
  • Uchwała Nr 98/2014 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie oceny nauczycieli akademickich tutaj
  • Uchwała Nr 01/2015 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 stycznia 2015 r. tutaj
  • Uchwała Nr 90/2015 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 września 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 140/2013 Senatu AJD w Częstochowie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
 • Regulaminy wydziałowe wraz z punktacją za poszczególne osiągnięcia naukowe dostępne są w dziekanatach Wydziałów, sekretariatach Instytutów i StudiumInformacje dodatkowe

 • Składy komisji oceniających na kadencję 2016-2020 tutaj
 • Uchwała Nr 35/2012 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zasad restrukturyzacji zatrudnienia nauczycieli akademickich tutaj  Formularze

 • Arkusz działalności i wyników pracy nauczyciela akademickiego dla pracowników Wydziałów i Biblioteki (uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 90/2015 Senatu AJD) tutaj
 • Arkusz działalności i wyników pracy nauczyciela akademickiego dla Studium Nauki Języków Obcych (uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 90/2015 Senatu AJD) tutaj
 • Arkusz działalności i wyników pracy nauczyciela akademickiego dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 90/2015 Senatu AJD) tutaj
 • Odwołanie od oceny okresowej wyników pracy tutaj
 • nowość! Arkusz oceny działalności i wyników pracy nauczyciela akademickiego tutaj obowiązuje od oceny dotyczącej okresu od 1 stycznia 2017 r.