Nauki o bezpieczeństwie


1. Bezpieczeństwo Polsko w XX i XXI wieku. 20 lat członkostwa Polski w NATO – oczekiwania i rzeczywistość
2. Problemy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w relacjach polsko–żydowskich
3. Bezpieczeństwo europejskie – baza danych; państw i organizacji (OBWE, NATO, UE, WNP oraz inne)