Nasze osiągnięcia


BAZY NAUKOWCÓW I OBSZARÓW BADAWCZYCH

UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO
im. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE


Wydział Filologiczno-Historyczny

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Wydział Pedagogiczny

Wydział SztukiPOLon

wykaz projektów UJD tutaj

wykaz patentów UJD tutaj

wykaz czasopism UJD tutaj

wykaz konferencji zorganizowanych przez UJD tutaj

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

kierownik projektu: mgr Myron Rudysh (doktorant, kierunek Fizyka, promotor: prof. dr hab. Mikhail Brik)
tytuł projektu: Teoretyczne badania własności fizycznych półprzewodników chalkopirytu do zastosowań w ogniwach słonecznych
rodzaj projektu: Preludium 15
kwota dotacji: 136 500 zł
okres realizacji: 2019 - 2022

kierownik projektu: dr hab. Jarosław Krzywański (Instytut Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa)
tytuł projektu: Badania metod intensyfikacji procesów sorpcyjnych w modyfikowanych konstrukcjach złóż adsorpcyjnych
rodzaj projektu: Opus 15
kwota dotacji: 838 130zł
okres realizacji: 2019 - 2022

kierownik projektu: prof. dr hab. Mikhail Brik (Instytut Fizyki)
tytuł projektu: Struktura energetyczna i własności spektroskopowe jonów 3d3 (Cr3+, Mn4+) w matrycach krystalicznych w warunkach ekstremalnych
rodzaj projektu: Opus 16
kwota dotacji: 2 151 320 zł
okres realizacji: 2019 – 2022

kierownik projektu: dr hab. Arkadiusz Mandowski (Instytut Fizyki)
tytuł projektu: Weryfikacja fundamentalnych zasad datowania luminescencyjnego - efektmocy dawki i alternatywne modele ekscytacji radiacyjnej
rodzaj projektu: Opus 16
kwota dotacji: 777 000 zł
okres realizacji: 2019 - 20222018


Projekt finansowany ze środków Fundacji PZU

kierownik projektu: dr hab. Ewa Grabowska-Lis (Instytut Muzyki)
tytuł projektu: Mistrzowskie interpretacje. Inspiracje, edukacja, integracja
okres realizacji: 2018-2019


Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

kierownik projektu: mgr inż. Lucia Mydlova (doktorant, kierunek Fizyka, promotor: dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik, prof. nadzw. AJD)
tytuł projektu: Multipolowy model dyskretnego pola lokalnego w modelowaniu własności NLO cienkich warstw kompozytowych
rodzaj projektu: Preludium 13
kwota dotacji:97 200 zł
okres realizacji: 2018 - 2019

kierownik projektu: mgr Kordian Chamerski (doktorant, kierunek Fizyka, promotor: dr hab. Jacek Filipecki, prof. nadzw. AJD)
tytuł projektu: Badanie wpływu wybranych czynników fizykochemicznych na kinetykę transportu na podstawie ewolucji swobodnych objętości w materiałach hydrożelowych
rodzaj projektu: Preludium 13
kwota dotacji:158 060 zł
okres realizacji: 2018 - 2020

kierownik projektu: mgr inż. Kamila Lewicka (doktorant, kierunek Chemia, promotor: dr hab. Piotr Dobrzyński, prof. nadzw. AJD)
tytuł projektu: Otrzymywanie biodegradowalnych polimerów i mieszanin polimerowych oraz ocena ich przydatności dla zastosowań w systemach kontrolowanego uwalniania w agrochemii
rodzaj projektu: Preludium 13
kwota dotacji:172 800 zł
okres realizacji: 2018 - 2020

kierownik projektu: mgr Kamila Kapuśniak (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)
tytuł projektu: Wpływ budowy molekularnej produktów depolimeryzacji skrobi, otrzymywanych w warunkach kontrolowanego ogrzewania mikrofalowego, na ich oporność na trawienie enzymatyczne
rodzaj projektu: Preludium 13
kwota dotacji:118 800 zł
okres realizacji: 2018 - 2019

kierownik projektu: dr Joanna Kończyk (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)
tytuł projektu: Ocena przydatności karbonizatów zbóż oraz modyfikowanych nanorurek węglowych do usuwania wybranych kationowych i anionowych zanieczyszczeń wód środowiskowych
rodzaj projektu: Miniatura 1
kwota dotacji:45 573 zł
okres realizacji: 2018 - 2019

kierownik i koordynator projektu: dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik (Instytut Fizyki)
konsorcjum w składzie: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy)
Politechnika Gdańska (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Chemii)

tytuł projektu: Fotoaktywne struktury hybrydowe do zastosowań fotowoltaicznych
rodzaj projektu: Opus 13
kwota dotacji ogółem: 1 003 9000 zł
okres realizacji: 2018 - 2020

kierownik projektu: prof. dr hab. Volodymyr Pavlyuk (Instytut Matematyki i Informatyki)
tytuł projektu: Nowe materiały elektrodowe REM2 oraz RE5M3 (gdzie RE=pierwiastki ziem rzadkich, M=SN, Pb, Sb) o zwiększonej wydajności i stabilności cyklicznej ogniw litowo- oraz sodowo-jonowych
rodzaj projektu: Opus 13
kwota dotacji: 984 240 zł
okres realizacji: 2018 - 2020

Projekty finansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

kierownik projektu: dr hab. Ewa Jabłczyńska (Instytut Muzyki)
rodzaj projektu: program "Mobilność Plus"
kwota dotacji: 316 800 zł
okres realizacji: 2018 - 2019


2017

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

kierownik projektu: dr inż. Marcin Sosnowski (Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa)
tytuł projektu: Modelowanie cieplnego oporu kontaktowego w ośrodkach ziarnistych z wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki płynów
rodzaj projektu: Miniatura 1
kwota dotacji: 10 835 zł
okres realizacji: 2017 - 2018

kierownik projektu: mgr Arkadiusz Żarski (doktorant, kierunek Chemia, promotor: dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. nadzw. AJD)
tytuł projektu: Projektowanie nowych materiałów polimerowych do produkcji opakowań biodegradowalnych na bazie hydrofobowych pochodnych skrobi
rodzaj projektu: Preludium 11
kwota dotacji: 97 320 zł
okres realizacji: 2017 - 2018

kierownik projektu: mgr Karolina Ordon (doktorantka, kierunek Fizyka, promotor: dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik, prof. nadzw. AJD)
tytuł projektu: Własności fotokatalityczne mezoporowatych materiałów na bazie wanadanu bizmutu
rodzaj projektu: Preludium 11
kwota dotacji: 82 896 zł
okres realizacji: 2017 - 2018

kierownik projektu: mgr Tetiana Babuka (doktorantka, kierunek Fizyka, promotor: dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik, prof. nadzw. AJD)
tytuł projektu: Modelowanie własności fizycznych układów silnie skorelowanych elektronów kryształów chelkogenidkowych typu Xn(PY3)m
rodzaj projektu: Preludium 11
kwota dotacji: 122 400 zł
okres realizacji: 2017 - 2019

2016

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

kierownik projektu: dr inż. Iwona Zawierucha (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)
tytuł projektu:Zastosowanie modyfikowanych materiałów polimerowych do usuwania toksycznych jonów metali z wód podziemnych w technologii przepuszczalnych barier sorpcyjnych
rodzaj projektu: Sonata 10
kwota dotacji: 300 360 zł
okres realizacji: 2016 - 2019

kierownik projektu: mgr Damian Kulawik (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)
tytuł projektu:Materiały hybrydowe służące do magazynowania wodoru na bazie nanorurek węglowych i nowych super lekkich stopów litu
rodzaj projektu: Preludium 10
kwota dotacji: 145 200 zł
okres realizacji: 2016 - 2019

2015

Nagrody

Prof. dr hab. Józef Drabowicz otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w kategorii za całokształ dorobku. Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i badań na rzecz rozwoju gospodarki), za wybitne osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, za całokształt dorobku naukowego oraz za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Kandydatów do Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgłaszają rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, organizacje pozarządowe działające na rzecz nauki oraz prezes i poszczególne komitety Polskiej Akademii Nauk.

Szczegóły z uroczystości wręczenia nagród tutaj.

Zestawienie czasopism Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zamieszczonych
w wykazie czasopism punktowanych

(na dzień 23 grudnia 2015 r.)

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

kierownik projektu: mgr Magdalena Biernacka (Instytut Fizyki)
tytuł projektu:Badanie długożyciowej luminescencji i model odpowiedzi dozymetrycznej kryształów halitu (soli kamiennej) ze złóż polskich kopalni
rodzaj projektu: Preludium 8
kwota dotacji: 138 000 zł
okres realizacji: 2015 - 2018

kierownik projektu: mgr Agnieszka Zbrzezny (Instytut Matematyki i Informatyki)
tytuł projektu: Wybrane metody weryfikacji modelowej wykorzystujące testery SMT
rodzaj projektu: Preludium 8
kwota dotacji: 99 560 zł
okres realizacji: 2015 - 2017

kierownik projektu: prof. dr hab. Volodymyr Pavlyuk (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)
tytuł projektu: Zaawansowane materiały dla systemów magazynowania wodoru na bazie nowych super-lekkich stopów litu
rodzaj projektu: Opus 8
kwota dotacji: 812 600 zł
okres realizacji: 2015 - 2018

2014

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

kierownik projektu: dr Marzena Agnieszka Bogus (Instytut Sztuk Pięknych)
tytuł projektu: Nauczyciele oraz ich stowarzyszenia na tle dyskursu społecznego w modernizującej się Europie (na przykładzie Śląska Austriackiego)
rodzaj projektu: Opus 6
kwota dotacji: 104 650 zł
okres realizacji: 2014 - 2017

Zestawienie czasopism Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zamieszczonych w wykazie czasopism punktowanych
(na dzień 31.12.2014 r.)


L. p.

Tytuł czasopisma

Liczba punktów

1.

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. Pedagogika

6

2.

Edukacja Muzyczna

5

3.

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias

5

4.

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. Filozofia

4

5.

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. Kultura Fizyczna

4

6.

Studia Neofilologiczne. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

4

7.

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. Edukacja Techniczna
i Informatyczna

3

8.

Res Politicae

3

9.

Chemistry. Environment. Biotechnology.

2

10.

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury

2

11.

Scientific Issues of JDU. Mathematics

2

12.

Podstawy edukacji

2

2013

Zestawienie czasopism Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zamieszczonych w wykazie czasopism punktowanych
(na dzień 17.12.2013 r.)

L. p.

Tytuł czasopisma

Liczba punktów

1.

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. Pedagogika

6

2.

Edukacja Muzyczna

5

3.

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. Seria: Pragmata tes Oikonomias

5

4.

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. Filozofia

4

5.

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. Kultura Fizyczna

4

6.

Studia Neofilologiczne. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

4

7.

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. S. Edukacja Techniczna
i Informatyczna

3

8.

Res Politicae

3

9.

Chemistry. Environment. Biotechnology.

2

10.

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury

2

11.

Scientific Issues of JDU. Mathematics

2

12.

Język w komunikacji

1

Projekty finansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

kierownik projektu: prof. dr hab. Wiesław Pilis (Instytut Kultury Fizycznej i Turystyki)
tytuł projektu: Analiza stosowanej diety w sporcie wyczynowym i jej związek z poziomem sportowym, zmianami somatycznymi, wydolnością fizyczną, zdolnością wysiłkową, równowagą kwasowo-zasadową i gospodarką wodno-elektrolitową organizmu
rodzaj projektu: program "Rozwój Sportu Akademickiego"
kwota dotacji: 200 000 zł
okres realizacji: 2013 - 2016

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

kierownik projektu: dr Anna Nowik-Zając (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)
tytuł projektu: Zastosowanie polimerowych membran inkluzyjnych immobilizowanych kalikspirolami do selektywnego wydzielania wybranych jonów metali
rodzaj projektu: Preludium 5
kwota dotacji: 90 110 zł
okres realizacji: 2014 - 2016

kierownik projektu: dr Joanna Warońska (Instytut Filologii Polskiej)
tytuł projektu: Komedia według Skamandrytów
rodzaj projektu: Sonata 5
kwota dotacji: 47 800 zł
okres realizacji: 2014 - 2016

kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Bałczewski (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)
tytuł projektu: Projektowanie nowych chiralnych i achiralnych czwartorzędowych soli heteroniowych o założonych właściwościach herbicydowych oraz badanie ich eko(fito)toksyczności
rodzaj projektu: Opus 5
kwota dotacji: 588 000 zł
okres realizacji: 2014 - 2016

kierownik projektu: dr hab. Arkadiusz Mandowski (Instytut Fizyki)
tytuł projektu: Luminescencyjna charakteryzacja izolatorów ceramicznych sieci energetycznych średnich i wysokich napięć
rodzaj projektu: Opus 4
kwota dotacji: 274 000 zł
okres realizacji: 2013 - 2016


Inne

Laureatką konkursu na stypendium międzynarodowej interdyscyplinarnej organizacji naukowej European Federation of IASP® Chapters (EFIC®) zrzeszającej naukowców z dziedziny medycyny, psychologii, fizjoterapii i nauk związanych ze zdrowiem została w 2013 dr Dorota Ortenburger z Instytutu Filozofii, Socjologii i Psychologii. Uzyskała grant w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach europejskiego programu “Europe against Pain" (EAP) który zaowocował udziałem w międzynarodowej EFIC Pain Schools w Klagenfurt (Austria).
Jest to drugi grant uzyskany w konkursie na forum międzynarodowym. Pierwszy dr Ortenburger otrzymała w konkursie IASP którego efektem była prezentacja wyników pracy badawczej pt.: “Personality predictors in depression at chronic musculoskeletal pain patients" podczas 12th World Congress on Pain ( 2008, Glasgow, Scotland, UK).

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie została powołana z dniem 24 czerwca 2013 r. na członka Komitetu Technicznego nr 256 ds. Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarzadzania Treścią przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Reprezentantem z ramienia Akademii jest dr hab. Piotr Mamet, prof. AJD, z Instytutu Filologii Obcych.

2012


Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

kierownik projektu: dr Renata Barczyńska-Felusiak (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)
tytuł projektu: Dekstryny ze skrobi ziemniaczanej i kukurydzianej jako substancje aktywujące rozwój bakterii Bacteroides i ograniczające wzrost Firmicutes, odpowiedzialne za występowanie otyłości i zespołu metabolicznego (badania in vitro i in vivo na zwierzętach)
rodzaj projektu: Sonata 2
kwota dotacji: 291 875 zł
okres realizacji: 2012 - 2015

kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Winczek, prof. AJD (Instytut Plastyki)
tytuł projektu: Ekologiczne techniki sztuk graficznych
rodzaj projektu: Opus 2
kwota dotacji: 199 825 zł
okres realizacji: 2012 - 2015

kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Drabowicz (Instytut Chemii, Ochrony Śro-dowiska i Biotechnologii)
tytuł projektu: Optycznie czynne nanorurki węglowe: syntezy i badania strukturalne kowalencyjnych i supramolekularnych pochodnych zawierających stereogeniczny heteroatom oraz ich wykorzystanie w chemii "nowych materiałów" i w syntezie asymetrycznej
rodzaj projektu: Opus 2
kwota dotacji: 368 000 zł
okres realizacji: 2012 - 2015

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

lider projektu: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi
koordynator AJD: dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. AJD (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)
partnerzy projektu: Lubella Sp. z o. o., Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie
tytuł projektu: Modyfikacja i funkcjonalizacja surowców biopolimerowych pochodzących z przetwórstwa zbożowo-młynarskiego do opracowania biomateriałów nowej generacji
rodzaj projektu: Program Badań Stosowanych

kwota dotacji ogółem: 4 849 216 zł
w tym dla Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: 788 828 zł
okres realizacji: 2012 - 2015

lider projektu: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
kierownik projektu: dr hab. Arkadiusz Mandowski, prof. AJD (Instytut Fizyki)
partnerzy projektu: Politechnika Śląska w Gliwicach - Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne, Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie - Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
tytuł projektu: Modułowy system luminescencyjny dla ochrony przed promieniowaniem i dozymetrii retrospektywnej
rodzaj projektu: Program Badań Stosowanych
kwota dotacji ogółem: 3 417 114 zł
w tym dla Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: 792 000 zł
okres realizacji: 2012 - 2015

Inne

Laureatką VII edycji konkursu na stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym, została asystentka w Instytucie Muzyki, dr Ewa Jabłczyńska. W konkursie na stypendia dla młodych wybitnych naukowców wpłynęło 811 wniosków, nagrodzono 171 naukowców z ośrodków naukowych z całej Polski. Więcej informacji na stronie MNiSzW.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przedłużyła finansowanie projektu dr Katarzyny Bandurskiej (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii) pod tytułem: Production of HIV-1 Inhibitor Griffithsin Rusing Medicinal Plants realizowanego w ramach programu HOMING PLUS w okresie 1 października 2010 r. - 31 grudnia 2012 r.

W lipcu Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), jedna z największych na świecie instytucji zajmujących się badaniami scjentometrycznymi, opublikowała ranking jakości nauczania, uprawiania nauki oraz autoprezentacji niemal wszystkich szkół wyższych (20745 uniwersytetów) na świecie. W rankingu „Exellence" sporządzonym na podstawie liczby artykułów należących do grupy 10% najczęściej cytowanych w swej dziedzinie, AJD znalazła się na 2275 pozycji tj. w grupie uczelni reprezentujących co najmniej średni poziom badań naukowych. Szczególy na stronie http://www.webometrics.info

Zestawienie czasopism Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

zamieszczonych w wykazie czasopism punktowanych

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

L. p.

Tytuł czasopisma

Liczba punktów

1.

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. Pedagogika

4

2.

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. Seria: Pragmata tes Oikonomias

4

3.

Studia Neofilologiczne. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

3

4.

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury

3

5.

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. Filozofia

2

6.

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. S. Edukacja Techniczna
i Informatyczna

2

7.

Res Politicae

2

8.

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. Kultura Fizyczna

1

9.

Edukacja Muzyczna

1

10.

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo

1

11.

Chemistry. Environment. Biotechnology.

1

2011

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki


kierownik projektu: dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, prof. AJD (Instytut Filologii Polskiej)
tytuł projektu: Muzyka w polskim teatrze dramatycznym do 1918 roku
rodzaj projektu: finansowanie projektu badawczego w tym finansowanie zakupu lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tego projektu
kwota dotacji: 38 250 zł
okres realizacji: lata 2011 - 2015

kierownik projektu: dr hab. Joanna Grygiel, prof. AJD (Instytut Matematyki i Informatyki)
tytuł projektu: Relacje tolerancji w kratach i ich wykorzystanie
rodzaj projektu: finansowanie projektu badawczego w tym finansowanie zakupu lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tego projektu
kwota dotacji: 69 850 zł
okres realizacji: 2011 - 2013

kierownik projektu: dr hab. Janusz Spyra (Instytut Historii)
tytuł projektu: Historiografia a kształtowanie się tożsamości regionalnej w czasach nowożytnych na przykładzie Śląska Cieszyńskiego w XVI-XIX wieku
rodzaj projektu: finansowanie projektu badawczego w tym finansowanie zakupu lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tego projektu
kwota dotacji: 37 500 zł
okres realizacji: 2011 - 2014

kierownik projektu: dr hab. Piotr Dobrzyński, prof. AJD (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)
tytuł projektu: Bioresorbowalne polimerowe porowate nośniki żywych komórek wykazujące zjawisko zapamiętywania kształtu
rodzaj projektu: finansowanie projektu badawczego w tym finansowanie zakupu lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tego projektu
kwota dotacji: 377 500zł
okres realizacji: 2011 - 2014

kierownik projektu: dr Arkadiusz Wudarski, prof. AJD (Instytut Administracji)
tytuł projektu: Funkcje ksiąg wieczystych w ujęciu prawnoporównawczym
rodzaj projektu: finansowanie projektu badawczego w tym finansowanie zakupu lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tego projektu
kwota dotacji: 73 750 zł
okres realizacji: 2011 - 2014

kierownik projektu: dr Bożena Woźna-Szcześniak (Instytut Matematyki i Informatyki)
tytuł projektu: Opracowanie oraz implementacja metod weryfikacji modelowej dla systemów czasu rzeczywistego i wieloagentowych
rodzaj projektu: finansowanie projektu badawczego w tym finansowanie zakupu lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tego projektu
kwota dotacji: 272 500 zł
okres realizacji: 2011 - 2014

kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Drabowicz (Instytut Chemii, Ochrony Środowi-ska i Biotechnologii)
tytuł projektu: Nowe optycznie czynne ciecze jonowe ze stereogenicznym heteroatomem lub atropoizometrycznymi elementami chiralności zawierającymi hyperwalentny heteroatom
rodzaj projektu: finansowanie projektu badawczego w tym finansowanie zakupu lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tego projektu
kwota dotacji: 275 000 zł
okres realizacji: 2011 - 2014

kierownik projektu: dr Mirosław Łapot (Instytut Pedagogiki)
tytuł projektu: Szkolnictwo żydowskie we Lwowie w latach 1772-1939
rodzaj projektu: finansowanie projektu badawczego realizowanego przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora mającego na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego
kwota dotacji: 78 000 zł
okres realizacji: 2011 - 2015

kierownik projektu: dr Jolanta Kozłowska (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)
tytuł projektu: Zastosowanie jonizowalnych eterów koronowych do separacji toksycznych jonów metali za pomocą immobilizowanych membran
rodzaj projektu: finansowanie projektu badawczego realizowanego przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora mającego na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego
kwota dotacji: 212 500 zł
okres realizacji: 2011 - 2014

kierownik projektu: mgr Dominik Szczęśniak (Instytut Fizyki)
tytuł projektu: Opis własności elektronowych oraz modelowanie zjawiska transportu elektronowego w nano-układach
rodzaj projektu: finansowanie projektu badawczego realizowanego przez osobę rozpoczynającą karierę naukową nieposiadającą stopnia naukowego doktora
kwota dotacji: 32 750 zł
okres realizacji: 2011 - 2013

kierownik projektu: dr hab. Robert Zawadzki (Instytut Filologii Polskiej)
tytuł projektu: Wawrzyniec Korwin (1465 - 1527) ze Środy Śląskiej - twórczośc pisarska i działalność społeczno-kulturalna renesansowego humanisty
rodzaj projektu: finansowanie projektu badawczego w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tego projektu
kwota dotacji: 33 500 zł
okres realizacji: 2011 - 2014


2010


Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


kierownik projektu: dr hab. Cezary Kozłowski, prof. AJD (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska
i Biotechnologii)
tytuł projektu: Zastosowanie immobilizowanych membran zawierających jonizowalne rezorcynareny do selektywnego wydzielania toksycznych jonów metali
rodzaj projektu: własny
kwota dotacji: 162 500 zł
okres realizacji: 2010 - 2013

kierownik projektu: dr hab. Witold Kowalski, prof. AJD (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)
tytuł projektu: Optymalizacja nowych formulacji herbicydów o kontrolowanym uwalnianiu zawierających koniugaty biologiczne aktywnych kwasów karboksylowych z bodegradowalnymi olgoestrami i oznaczenie ich skuteczności
rodzaj projektu: własny
kwota dotacji: 360 000 zł
okres realizacji: 2010 - 2014

kierownik projektu: dr Iwona Zawierucha (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)
tytuł projektu: Wykorzystanie procesów sorpcji i transportu przez immobilizowane membrany do usuwania metali ciężkich z zanieczyszczonych wód podziemnych i odcieków składowiskowych
rodzaj projektu: własny
kwota dotacji: 113 750 zł
okres realizacji: 2010 - 2012

kierownik projektu: dr hab. Kazimierz Rędziński, prof. AJD (Instytut Pedagogiki)
tytuł projektu: Szkolnictwo zawodowe w Częstochowie w latach 1945-1989.
rodzaj projektu: promotorski (realizacja: mgr Izabela Wrona - Instytut Pedagogiki)
kwota dotacji: 34 782 zł
okres realizacji: 2011 - 2014

kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (Instytut Historii)
tytuł projektu: Idee populacjonistyczne w Rzeczypospolitej w XVIII wieku.
rodzaj projektu: promotorski (realizacja: mgr Iwona Wołyniec - studia doktoranckie w Instytucie Historii)
kwota dotacji: 30 000 zł
okres realizacji: 2011 - 2013

kierownik projektu: dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. AJD (Instytut Kultury Fizycznej)
tytuł projektu: Geneza i rozwój piłki nożnej kobiet w Polsce do 2010 r.
rodzaj projektu: promotorski (realizacja: mgr Artur Kita - Instytut Kultury Fizycznej)
kwota dotacji: 23 200 zł
okres realizacji: 2011 - 2013

kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Władysław Walkowiak (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)
tytuł projektu: Zastosowanie modyfikowanych rezocynarenów jako selektywnych eks-trahentów/przenośników jonów Pb(II), Zn(II), Cd(II) i Cr(II)
kwota dotacji: promotorski (realizacja: mgr Joanna Kończyk - Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)
kwota dotacji: 48 250 zł
okres realizacji: 2011 - 2013

kierownik projektu: dr Wojciech Wojciech Ciesielski (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii)
tytuł projektu: Nowe sposoby wykorzystania skrobi i zbóż w produkcji biopaliw, sorbentów i stabilizatorów gleb
rodzaj projektu: habilitacyjny
kwota dotacji: 62 500 zł
okres realizacji: 2011 - 2012

kierownik projektu: dr Ewa Mandowska (Instytut Fizyki)
tytuł projektu: Detektory hybrydowe do pomiarów dozymetrycznych metodą optycznie stymulowanej luminescencji
rodzaj projektu: własny
kwota dotacji: 193 000zł
okres realizacji: 2011 - 2014

Inne

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu HOMING PLUS przyznała środki w wysokości 298 713 zł na finansowanie projektu dr Katarzyny Bandurskiej (Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii) pod tytułem: Production of HIV-1 Inhibitor Griffithsin Rusing Medicinal Plants, którego realizacja przewidziana jest w okresie październik 2010 r. - wrzesień 2012 r.


2009

Projekty badawcze finansowane
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


kierownik projektu: dr Stanisław Tkaczyk (Instytut Fizyki)
tytuł projektu: Dwufunkcyjne bioczujniki na bazie chitozanu
Rodzaj projektu: własny
kwota dotacji: 185 000 zł
okres realizacji: 2009 - 2011

kierownik projektu: dr Małgorzata Durbas (Instytut Historii)
tytuł projektu: Akademia Stanisława w Nancy na tle ruchu umysłowego w XVIII w.
rodzaj projektu: habilitacyjny
kwota dotacji: 32 500 zł
okres realizacji: 2009 - 2011

kierownik projektu: dr Marzena Bogus (Instytut Plastyki)
tytuł projektu: Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego na tle inteligencji lokalnej w XIX w. i na początku XX w.
rodzaj projektu: własny
kwota dotacji: 42 250 zł
okres realizacji: 2010 - 2013

kierownik projektu: dr Maryla Renat (Instytut Muzyki)
tytuł projektu: Sonata skrzypcowa w muzyce polskiej XX w.
rodzaj projektu: habilitacyjny
kwota dotacji: 30 000 zł
okres realizacji: 2010 - 2013

kierownik projektu: dr hab. Romuald Derbis, prof. AJD (Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii)
tytuł projektu: Poziom wykonania zadań poznawczych w wybranych stanach afektywnych
rodzaj projektu: promotorski (realizacja: mgr Katarzyna Trawka, Uniwersytet Opolski)
kwota dotacji: 18 875 zł
okres realizacji: 2010 - 2011

kierownik projektu: dr Dorota Wawrzak (Instytut Chemii i Ochrony Środowiska)
tytuł projektu: Hydrobiologiczna efektowność BRS w procesie oczyszczania ścieków przemysłu spożywczego
rodzaj projektu: własny
kwota dotacji: 220 925 zł
okres realizacji: 2010 - 2013