Księga znaku


Księga Znaku, stanowiąca podstawę Systemu Identyfikacji Wizualnej, określa zasady stosowania oficjalnych znaków Uczelni. Znaki określone w Księdze Znaku są własnością Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie i są prawnie chronione. Wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni zobowiązane są do stosowania zasad określonych w Księdze Znaku, tak jak podmioty zewnętrzne, które obowiązuje dodatkowo uzyskanie zgody na użycie znaku.

KSIĘGA ZNAKU -   pobierz

Pliki ze znakami Uczelni pracownicy Uniwersytetu mogą pobrać na stronie "strefa pracowników": http://www.info.ujd.edu.pl/logowanie w zakładce: Identyfikacja Uczelni