Kontakt


DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
DEPARTMENT FOR RESEARCH AND INTERNATIONAL RELATIONS

ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa

godz. przyjęć:
poniedziałek - piątek
9:00 do 14:00

pok. 116 i 118 (I piętro)

tel. 34 37 84 272 (English, German)
tel. 34 37 84 364 (English)
faks 34 37 84 368
e-mail: international@ujd.edu.pl


STARSZY SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
INSTYTUCJONALNY KOORDYNATOR ERASMUS+
SENIOR SPECIALIST FOR INTERNATIONAL RELATIONS
ERASMUS+ INSTITUTIONAL COORDINATOR

mgr Beata Wolna, MA, MBA
tel. 34 37 84 272 (English, German)
e-mail: b.wolna@ujd.edu.pl

p.118

SAMODZIELNY REFERENT DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH
ZASTĘPCA INSTYTUCJONALNEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS+
SENIOR CLERK FOR FOREIGN RELATIONS AND INTERNATIONAL PROJECTS
DEPUTY COORDINATOR FOR ERASMUS+ PROGRAMME

mgr Bartłomiej Kowalik
tel. 34 37 84 364 (English)
e-mail: b.kowalik@ujd.edu.pl

p.116

PEŁNOMOCNICY DZIEKANÓW DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
DEANS' PLENIPOTENTIARIES FOR INTERNATIONAL RELATIONS

Wydział Filologiczno-Historyczny
The Faculty of Philology and History
dr hab. Magdalena Bator, prof. UJD
tel. 34 37 83 192
e-mail: m.bator@ujd.edu.pl

Wydział Filologiczno-Historyczny
The Faculty of Philology and History
dr Krzysztof Czajkowski
(współpraca z Ukrainą / cooperation with Ukraine)
tel. 34 36 13 921
e-mail: k.czajkowski@ujd.edu.pl

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
The Faculty of Mathematics and Natural Sciences
dr Dominik Szczęśniak
tel. 501 689 006
e-mail: d.szczesniak@ujd.edu.pl

Wydział Pedagogiczny
The Faculty of Pedagogy
dr Dorota Gębuś
tel. 34 37 84 290
e-mail: d.gebus@ujd.edu.pl

Wydział Sztuki
The Faculty of Art

mgr Olga Wowkotrub
o.wowkotrub@ujd.edu.pl
(Europa Wschodnia - obecne i byłe kraje rosyjskojęzyczne)

dr Bartosz Frączek
e-mail: b.fraczek@ujd.edu.pl
(kraje pozostałe)


KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI PROGRAMU ERASMUS+
FACULTY COORDINATORS FOR THE ERASMUS+ PROGRAMME

Wydział Filologiczno-Historyczny
The Faculty of Philology and History
dr Beata Rusek
tel. 34 36 56 426
e-mail: beata.rusek@ujd.edu.pl

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
The Faculty of Mathematics and Natural Sciences
dr Izabela Fuks-Janczarek
tel. 34 36 14 918 wew. 270
e-mail: i.fuks@ujd.edu.pl

Wydział Pedagogiczny
The Faculty of Pedagogy
dr Zbigniew Wieczorek
tel. 34 37 84 289
e-mail: z.wieczorek@ujd.edu.pl

Wydział Sztuki
The Faculty of Art
Instytut Muzyki (The Institute of Music)
dr hab. Barbara Karaśkiewicz, prof. UJD
e-mail: b.karaskiewicz@ujd.edu.pl

Instytut Sztuk Pięknych (The Institute of Fine Arts)
mgr Justyna Warwas
e-mail: j.warwas@ujd.edu.pl


JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
Interfaculty Departments

Studium Nauki Języków Obcych
Department of Foreign Languages
mgr Janina Staszczyk
bud. UJD przy ul. Waszyngtona 4/8, pok. 232
tel. 34 37 84 382
e-mail: janina.staszczyk@ujd.edu.pl

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Department of Physical Education and Sport
mgr Waldemar Mroczek
bud. UJD przy ul. ul. Zbierskiego 6
(Akademickie Centrum Sportowe)
tel. 34 36 51 863
email: w.mroczek@ujd.edu.pl

Biblioteka
Library
mgr Iwona Mielczarek
bud. UJD przy Al. Armii Krajowej 36a
tel. 34 36 12 452
e-mail: i.mielczarek@ujd.edu.pl


OPIEKUN STUDENTÓW Z UKRAINY

ATTENDANT OF THE STUDENTS FROM UKRAINE

КООРДИНАТОР СТУДЕНТІВ З УКРАЇНИ

Dmytro Protsenko
e-mail: d.protsenko@ujd.edu.pl