Kontakt


DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
DEPARTMENT FOR RESEARCH AND INTERNATIONAL RELATIONS

ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa

godz. przyjęć:
poniedziałek - piątek
9:00 do 14:00

pok. 116 i 118 (I piętro)

tel. +48 34 37 84 364 (PL, EN)
tel.+48 34 37 84 271 (PL, EN, UA, RU)
te. +48 34 37 84 272 (PL, UA. RU)

e-mail: international@ujd.edu.pl


SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
INSTYTUCJONALNY KOORDYNATOR PROGRAMU ERASMUS+
SPECIALIST FOR FOREIGN RELATIONS
COORDINATOR FOR ERASMUS+ PROGRAMME
mgr Bartłomiej Kowalik
tel. +48 34 37 84 364 (PL, EN)
e-mail: international@ujd.edu.pl
e-mail: b.kowalik@ujd.edu.pl

STARSZY REFERENT DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
SENIOR CLARK FOR FOREIGN RELATIONS
DEPUTY COORDINATOR FOR ERASMUS+ PROGRAMME
mgr Illia Kulchikovskyi
tel. +48 34 3784 271 (PL, EN, UA, RU)
e-mail: international@ujd.edu.pl
e-mail: i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl


STARSZY REFERENT DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
SENIOR CLARK FOR FOREIGN RELATIONS
dr Mariana Yemelianova
tel. +48 34 3784 272 (PL, UA, RU)
e-mail: staze@ujd.edu.pl
e-mail: m.yemelianova@ujd.edu.pl


PEŁNOMOCNICY DZIEKANÓW DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
DEANS' PLENIPOTENTIARIES FOR INTERNATIONAL RELATIONS

Wydział Filologiczno-Historyczny
The Faculty of Philology and History
dr hab. Magdalena Bator, prof. UJD
tel. 34 37 83 192
e-mail: m.bator@ujd.edu.pl

Wydział Filologiczno-Historyczny
The Faculty of Philology and History
dr Krzysztof Czajkowski
(współpraca z Ukrainą / cooperation with Ukraine)
tel. 34 36 13 921
e-mail: k.czajkowski@ujd.edu.pl

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
The Faculty of Mathematics and Natural Sciences
dr Karolina Ordon 
tel. 34 361 22 28
e-mail: karolina.ordon@ujd.edu.pl

Wydział Pedagogiczny
The Faculty of Pedagogy
dr Dorota Gębuś
tel. 34 37 84 290
e-mail: d.gebus@ujd.edu.pl

Wydział Sztuki
The Faculty of Art

mgr Olga Wowkotrub
o.wowkotrub@ujd.edu.pl
(Europa Wschodnia - obecne i byłe kraje rosyjskojęzyczne)

dr Bartosz Frączek
e-mail: b.fraczek@ujd.edu.pl
(kraje pozostałe)


KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI PROGRAMU ERASMUS+
FACULTY COORDINATORS FOR THE ERASMUS+ PROGRAMME

Wydział Filologiczno-Historyczny
The Faculty of Philology and History
dr Beata Rusek
tel. 34 36 56 426
e-mail: beata.rusek@ujd.edu.pl

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
The Faculty of Mathematics and Natural Sciences
dr Katarzyna Bandurska
tel. 34 361 49 18/19 wew. 197
e-mail: k.bandurska@ujd.edu.pl

Wydział Pedagogiczny
The Faculty of Pedagogy
dr Karol Motyl
e-mail: k.motyl@ujd.edu.pl

Wydział Sztuki
The Faculty of Art
Instytut Muzyki (The Institute of Music)
dr hab. Barbara Karaśkiewicz, prof. UJD
e-mail: b.karaskiewicz@ujd.edu.pl

Instytut Sztuk Pięknych (The Institute of Fine Arts)
mgr Justyna Warwas
e-mail: j.warwas@ujd.edu.pl


JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
Interfaculty Departments

Studium Nauki Języków Obcych
Department of Foreign Languages
mgr Janina Staszczyk
bud. UJD przy ul. Waszyngtona 4/8, pok. 232
tel. 34 37 84 382
e-mail: janina.staszczyk@ujd.edu.pl

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Department of Physical Education and Sport
mgr Waldemar Mroczek
bud. UJD przy ul. ul. Zbierskiego 6
(Akademickie Centrum Sportowe)
tel. 34 36 51 863
email: w.mroczek@ujd.edu.pl

Biblioteka
Library
mgr Iwona Mielczarek
bud. UJD przy Al. Armii Krajowej 36a
tel. 34 36 12 452
e-mail: i.mielczarek@ujd.edu.pl