Kontakt


PROREKTOR ds. NAUKI i WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. UJD


ul. Waszyngtona 4/8

42-200 Częstochowa

pokój 116


przyjęcia interesantów:

czwartek

godz.: 11.30 - 13.30

tel.: 34 3784 131/132

e-mail: j.kapusniak@ajd.czest.pl


DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

e-mail: dzial_nauki@ajd.czest.pl

international@ajd.czest.pl

ul. Waszyngtona 4/8

42-200 Częstochowa

pokój 116 i 118


przyjęcia interesantów:

poniedziałek - piątek

godz.: 9.00 - 14.00

mgr Magdalena Gawrońska - Kierownik Działu

tel.: 34 3784 132 e-mail: m.gawronska@ajd.czest.pl

zakres czynności:
• współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Fundacją na rzecz Nauki Polskiej, Ośrodkiem Przetwarzania Informacji oraz innymi jednostkami krajowymi działającymi na rzecz nauki
• przygotowanie i aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych dotyczących nauki,
umów i formularzy
• ocena parametryczna jednostek
• stypendia doktoranckie i projakościowe
• zatrudnienie profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego
• nagrody dla nauczycieli akademickich
• ocena okresowa nauczycieli akademickich
• godności doktora honoris causa i profesora honorowego
• dyplomy doktora i doktora habilitowanego w języku polskim i/lub języku angielskim
• obsługa komisji podległych kompetencyjnie Prorektorowi, w tym Senackiej Komisji ds. Kadr, Koordynacji Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, komisji oceniających, Komisji ds. Bioetyki Badań Naukowych, Komisji ds. Etyki Badań Naukowych


mgr Justyna Skrońska - Specjalista

tel.: 34 3784 131 e-mail: j.skronska@ajd.czest.pl

zakres czynności:
• obsługa gabinetu Prorektora
• rozwój naukowy nauczycieli akademickich,
w tym finansowanie awansów naukowych pracowników i doktorantów,
umowy z pracownikami dotyczącymi finansowania rozwoju naukowego
• urlopy naukowe (doktoranckie, dla celów naukowych, szkoleniowe)
• stypendia naukowe (doktorskie, w ramach projektów, MNiSzW)
• staże krajowe
• projekty krajowe, w tym NCN, MNiSzW, FNP
• działalność statutowa
w tym koordynowanie podziału środków i prawidłowości dokumentacji,
kwalifikowalność wydatków, umowy z doktorantami, sprawozdawczość
• konferencje naukowe


mgr Beata Wolna
Starszy Specjalista ds. Współpracy z Zagranicą
Instytucjonalny Koordynator Programu Erasmus+

tel.: +48 34 3784 272 (English, German)

e-mail: b.wolna@ajd.czest.pl

zakres czynności:

• umowy o współpracy z zagranicznymi instytucjami
(wzory umów, wykaz umów, prowadzenie korespondencji)
• wymiana osobowa z zagranicą
(wizyty cudzoziemców w Akademii, w tym profesorowie zagraniczni, stażyści,
zaproszenia i zaświadczenia o pobycie)
• program ERASMUS+
(wnioski i rozliczenia, wymiana osobowa, umowy z wyjeżdżającymi w sprawie dofinansowania,
obsługa wizyt cudzoziemców, sprawozdawczość,
działania informacyjne na temat możliwości oferowanych przez program)
• obsługa kontaktów międzynarodowych w języku angielskim i niemieckim


mgr Bartłomiej Kowalik
Samodzielny Referent ds. Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych
Zastępca Instytucjonalnego Koordynatora Programu Erasmus+

tel.: +48 34 3784 364 (English)

e-mail: b.kowalik@ajd.czest.pl

zakres czynności:

• współpraca z zagranicznymi instytucjami
• wymiana osobowa z zagranicą
• krajowe i zagraniczne programy i projekty dotyczące współpracy międzynarodowej
• program ERASMUS+
• oferty stypendialne i projektowe MNiSzW, NAWA, DAAD, Komisji Fulbrighta i inne
dotyczące współpracy międzynarodowej
• obsługa kontaktów międzynarodowych w języku angielskim

Dmytro Protsenko

Opiekun studentów z Ukrainy

Attendant of the students from Ukraine   -   Координатор студентів з України

e-mail: d.protsenko@ujd.edu.pl