Konferencje


Tytuł: XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Między wolnością a konformizmem – 100-lecie polskiej pedagogiki w odrodzonym państwie".
Organizator: Zakład Podstaw Pedagogiki (Instytut Pedagogiki)
czas i miejsce: 21-22 września 2018 r., gmach główny UJD w Częstochowie

Konferencja ma charakter cykliczny. Będzie to już 13 spotkanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych z kraju i zagranicy związanych z naukami o wychowaniu, poświęcone historycznym i współczesnym zagadnieniom edukacji.
Celem konferencji jest próba zwartościowania dorobku polskiej pedagogiki na przestrzeni ostatnich 100 lat oraz ukazanie jej w kontekście rozwoju nauk o wychowaniu w krajach sąsiednich. Tego typu próbom sprzyja przypadająca w roku 2018 okrągła rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
Udział w konferencji zapowiedzieli naukowcy ze Słowacji, Ukrainy, Białorusi i Bośni i Hercegowiny oraz przedstawiciele wiodących ośrodków akademickich w kraju, m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i innych.


Tytuł: Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Prawo publiczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: tradycje, dziedzictwo i perspektywy
Organizator: Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Katedra Teorii Filozofii i Prawa Uniwersytetu Opolskiego oraz Katedra Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego
czas i miejsce: 18-19 października 2018 roku, Wrocław

Link do strony konferencji: http://www.sefpa.ajd.czest.pl/pl/witamy/
Kontakt: konferencja.sfpa@ajd.czest.pl


Tytuł: II Ogólnopolska konferencja naukowa Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku. Ewolucja bezpieczeństwa w latach 1918-2018
Organizator: Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Katedra Bezpieczeństwa Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Czas i miejsce: druga połowa października 2018, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, Wydział Filologiczno-Historyczny UJD, ul. Zbierskiego 2/4, Częstochowa

Konferencja ma charakter cykliczny. Celem tegorocznej edycji jest upamiętnienie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Przedstawiony zostanie proces ewolucji bezpieczeństwa od tego okresu do chwili obecnej, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań wewnętrznych i międzynarodowych. W programie konferencji określono główne obszary tematyczne: I. Polityczno-militarny wymiar bezpieczeństwa narodowego; II. Kulturowy i gospodarczy wymiar bezpieczeństwa narodowego; III. Polska w architekturze bezpieczeństwa międzynarodowego. Wśród zagadnień szczegółowych poruszanych w ramach konferencji proponujemy: Mobilizacja i gotowość obronna; Polityka i strategia bezpieczeństwa narodowego; Systemy bezpieczeństwa narodowego; Bezpieczeństwo informacyjne; Technologie wojskowe; Wyścig zbrojeń; Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego; System bezpieczeństwa narodowego; Bezpieczeństwo regionalne; Ekonomiczne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego; Edukacja dla bezpieczeństwa; Kulturowy wymiar bezpieczeństwa; Gospodarczy wymiar bezpieczeństwa; Infrastruktura krytyczna państwa; Przemysł zbrojeniowy RP.


Tytuł: Polsko-ukraińska konferencja naukowa Rola komunikacji społecznej w integracji europejskiej. Funkcje mass mediów
Organizator: Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Czas i miejsce: listopad 2018

Konferencja ma charakter cykliczny. Będzie to drugie spotkanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych z Polski i Ukrainy. Dotyczy zagadnień związanych z integracją Ukrainy z Europą a szczególną rolę w tym procesie odgrywa komunikacja społeczna. Celem konferencji jest egzemplifikacja doświadczeń strony polskiej i ukraińskiej związanych z funkcjami jakie pełnią mass media w Polsce i Ukrainie. Znaczenie mediów w kreowaniu wizerunku, ma szczególne znaczenie w przypadku narodu, który dąży do integracji z państwami Unii Europejskiej w kontekście działań asymetrycznych i hybrydowych. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy naukowców z wiodących ośrodków akademickich nie tylko Ukrainy i Polski, ale też praktyków: dziennikarzy, specjalistów od marketingu politycznego i PR- u z innych krajów europejskich.


Tytuł: Zrozumieć fundamentalizm
Organizator: Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Czas i miejsce: przełom listopada i grudnia 2018

Celem konferencji jest szeroka, interdyscyplinarna dyskusja nad fenomenem fundamentalizmu zarówno w jego współczesnym wymiarze jak i w ujęciu historycznym. Problematyka konferencji obejmować będzie różne konteksty znaczeń fundamentalizmu (polityczne i geopolityczne, kulturowe, psychologiczne i historyczne) z uwzględnieniem jego odmian (religijny fundamentalizm na gruncie różnych tradycji) i poziomów upolitycznienia. Zasadniczym powodem podjęcia się problematyki fundamentalizmu są dzisiejsze wydarzenia związane z ideologią i działaniami ruchów o charakterze radykalnym, szum medialny wokół islamu i islamofobii a przede wszystkim potrzeba wypracowania podstaw do zrozumienia fundamentalizmu.