Komisja ds. Etyki Badań Naukowych


Kodeks etyki pracownika naukowego - Polska Akademia Nauk, 2017 r.  tutaj

Zarządzenie wewnętrzne nr R-0161/105/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowianie z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Etyki Badań Naukowych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj

Komisja obraduje w pierwszy wtorek każdego miesiąca, o ile wpłyną wnioski do rozpatrzenia

Nauczyciele akademiccy UJD i doktoranci UJD składają wnioski do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą 

Promotorzy studentów UJD składają wnioski do sekretarzy komisji:
- nauki o kulturze fizycznej - dr Anna Pilis, al. Armii Krajowej 13/15 pokój nr: 114, tel. 34 365 59 83
- nauki o zdrowiu - dr Katarzyna Bandurska, al. Armii Krajowej 13/15 pokój nr: 0010, tel. 34 361-49-18/19 wew.157

Komisja nie pobiera opłat od wnioskodawców 

Komisja nie rozpatruje wniosków od podmiotów zewnętrznych 

Regulamin pracy komisji: wkrótce 

Wzory wniosków:

Wzór wniosku do KEBN UJD o wyrażenie opinii o projekcie eksperymentu medycznego dla nauczycieli akademickich i doktorantów tutaj

Wzór wniosku do KEBN UJD o wyrażenie opinii o projekcie eksperymentu medycznego dla studentów - dotyczy badań lub projektu pracy licencjackiej/magisterskiej tutaj