Jubileusz 50-lecia Uczelni


"CORAZ BLIŻEJ DO JUBILEUSZU
50 – LECIA UCZELNI”


Szanowni Państwo,

Rozpoczęliśmy przygotowania związane z uczczeniem 50. rocznicy powstania Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Częstochowie, która stała się podwalinami tradycji akademickich Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.


Konkurs na projekt logo 50-lecia Uczelni

Jednym z pierwszych wydarzeń Jubileuszu 50-lecia Uczelni jest konkurs na projekt graficzny logo 50-lecia Uczelni. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Projekt powinno łączyć: dobrze rozumiany tradycyjny charakter Uczelni wyższej z jej nowoczesnymi aspiracjami i innowacyjnością. Wszelkie informacje i zasady uczestnictwa znajdziecie Państwo w regulaminie konkursu (+ zał. nr 1 + zał. nr 2). Projekty należy dostarczyć w postaci wydruku oraz w wersji elektronicznej w terminie do 20 marca 2020 r. do godz. 12.00. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do przesłania swoich prac.

REGULAMIN KONKURSU

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Podziel się swoimi wspomnieniami

Wśród wielu inicjatyw, które mają służyć podkreśleniu wyjątkowości Jubileuszu jest także plan wydania okolicznościowego wydawnictwa. Publikacja – na razie pod roboczym tytułem „50 wydarzeń na 50–lecie Uniwersytetu” – ma być wspomnieniem minionego półwiecza, a także materiałem w pewien sposób podsumowującym dotychczasowy dorobek akademików. Komitet redakcyjny zwraca się więc z prośbą do wszystkich pracowników, absolwentów, częstochowian (i nie tylko, także innych mieszkańców miast i regionów) o nadsyłanie wspomnień, fotografii i pamiątek, które kojarzą się z jubileuszem i stanowią dokumentację minionego okresu. Szczególnie mile widziane są materiały z lat 70. – 90. minionego stulecia.

Liczymy, że rzeczone zdjęcia, wspomnienia, a może inne ciekawe dokumenty i przedmioty będą wpływać do siedziby Biura Promocji UJD, ul. Waszyngtona 4/8, pok. nr 209. Można również telefonować pod numer 34 37 84 168 lub pisząc na adres mailowy: m.makowski@ujd.edu.pl. Wszystkie materiały zostaną zwrócone właścicielom. Komitet redakcyjny zastrzega sobie prawo skorzystania z materiału bądź nieumieszczenia go, a w przypadku tekstów - ingerencji w ich treść. Na materiały czekamy do końca kwietnia 2020 roku".