In memoriam


- Dr Stanisław Tkaczyk

28 października 2019 roku zmarł dr Stanisław Tkaczyk. Przez lata był związany z Instytutem Fizyki. Został zatrudniony 15 września 1974 roku (w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie), a na emeryturę przeszedł 27 września 2018 roku (już w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie). Był doskonałym naukowcem i dydaktykiem, z bogatym dorobkiem obejmującym liczne publikacje (również z Listy Filadelfijskiej). Był członkiem Senatu Uczelni, pełnił także m.in. obowiązki prezesa ZNP.

- Ryszard Janusz

27 października 2019 roku zmarł Ryszard Janusz. Pracę rozpoczął w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie w październiku 1990 roku. Początkowo pełnił obowiązki pracownika warsztatu technicznego. Następnie był zatrudniony w Domu Studenckim „Skrzat”.

- Dr Janina Kiełb

27 lipca 2019 roku zmarła dr Janina Kiełb. Była wieloletnim nauczycielem akademickim. Pracowała na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, (obecnie Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie) pełniąc m.in. funkcje: Kierownika Zakładu Metodyki Nauczania Początkowego, Kierownika Zakładu Wczesnej Edukacji Dziecka oraz Kierownika Studiów Podyplomowych Edukacji Zintegrowanej.

- Dr Andrzej Kryza

4 lipca 2019 roku zmarł dr Andrzej Kryza (ur. w 1940 roku we Lwowie). Karierę zawodową rozpoczynał jako nauczyciel w szkole podstawowej i średniej. Po uzyskaniu tytułu magistra fizyki w Uniwersytecie we Wrocławiu rozpoczął współpracę z częstochowską Wyższą Szkołą Pedagogiczną. Pełniąc obowiązki pracownika naukowo-technicznego był związany z Uczelnią od października 1974 do 30 czerwca 2006 roku. Doktoryzował się na Uniwersytecie Łódzkim w 2002 roku.

   - Dr Leokadia Pacyk

20 marca 2019 roku zmarła dr Leokadia Pacyk, doktor chemii i nauczyciel akademicki. Była jednym z pierwszych zatrudnionych w Uczelni pracowników – od początku września 1971 (w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Częstochowie) do końca września 1994 roku (w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie). W 1978 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Jest autorem wielu publikacji naukowych.

- Dr Zbyszek Jędrzejewski

7 marca 2019 roku zmarł dr Zbyszek Jędrzejewski. Przez wiele lat pracował w Instytucie Filologii Polskiej, w Zakładzie Kulturoznawstwa. Zajmował się historią teatru w naszym mieście. Był też inicjatorem uczczenia działalności artystycznej Iwo Galla w Częstochowie jako dyrektora Teatru Kameralnego (1932-1935). Badał ślady obecności Reduty w regionie częstochowskim.

- Doc. dr Mieczysław Lejman

6 marca 2019 roku zmarł doc. dr Mieczysław Lejman. Naukowiec był wieloletnim nauczycielem akademickim. Pracował na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym i Wydziale Pedagogicznym. Pełnił m. in. funkcje Prodziekana Wydziału i Kierownika Zakładu Nauczania Początkowego. Był autorem m. in. publikacji książkowych 4 i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (- 1983) i Złotym Krzyżem Zasługi (- 1974). Pożegnaliśmy znakomitego Wykładowcę i Przyjaciela wielu pokoleń młodzieży.

- Doc. dr Natalia Zelichowicz

25 listopada 2018 roku zmarła doc. dr Natalia Zelichowicz. W latach 1971-1991 była zatrudniona w Instytucie Chemii Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Częstochowie, a następnie po zmianie nazwy, w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Przez wiele lat pełniła funkcję kierownika w Zakładzie Chemii Ogólnej, Nieorganicznej i Analitycznej. Wyróżniona m. in. nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz przez Zarząd Główny NOT Srebrną Odznaką Honorową NOT. Jest m.in. autorką publikacji zatytułowanej „Ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej dla studentów WSP”.

- Dr hab. Bogdan Snoch

 5 października 2018 roku zmarł dr hab. Bogdan Snoch (ur. 1933 roku w Akwizygranie). Naukowiec był wieloletnim pracownikiem (od 1 września 1978 roku do września 2005 roku) Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, a później po zmianie nazwy Uczelni, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Przez pracowników i absolwentów został zapamiętany jako historyk, autor podręczników i słowników, lokalny patriota i miłośnik Częstochowy oraz regionu. Czytelnikom i historykom jest znany jako autor „Małej encyklopedii Częstochowy".