In memoriam


- Dr hab. Bogdan Snoch

 5 października 2018 roku zmarł dr hab. Bogdan Snoch (ur. 1933 roku w Akwizygranie). Naukowiec był wieloletnim pracownikiem (od 1 września 1978 roku do września 2005 roku) Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, a później po zmianie nazwy Uczelni, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Przez pracowników i absolwentów został zapamiętany jako historyk, autor podręczników i słowników, lokalny patriota i miłośnik Częstochowy oraz regionu. Czytelnikom i historykom jest znany jako autor „Małej encyklopedii Częstochowy".

- Doc dr Natalia Zelichowicz

25 listopada 2018 roku zmarła doc. dr Natalia Zelichowicz. W latach 1971-1991 była zatrudniona w Instytucie Chemii Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Częstochowie, a następnie po zmianie nazwy, w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Przez wiele lat pełniła funkcję kierownika w Zakładzie Chemii Ogólnej, Nieorganicznej i Analitycznej. Wyróżniona m. in. nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz przez Zarząd Główny NOT Srebrną Odznaką Honorową NOT. Jest m.in. autorką  publikacji zatytułowanej „Ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej dla studentów WSP”.

-  Doc. dr Mieczysław Lejman

6 marca 2019 roku  zmarł doc. dr Mieczysław Lejman. Naukowiec był wieloletnim nauczycielem akademickim. Pracował na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym i Wydziale Pedagogicznym. Pełnił m. in. funkcje Prodziekana Wydziału i Kierownika Zakładu Nauczania Początkowego. Pożegnaliśmy znakomitego Wykładowcę i Przyjaciela wielu pokoleń młodzieży.