Filozofia


1. Metateoretyczny i metodologiczny wymiar dyskursu filozoficznego. Metody algebraiczne i formacje logiczne w interpretacji filozoficznej
2. Materiały do studiów z filozofii polskiej (wiek XIX i XX). Dokumentacja spuścizny polskiej myśli filozoficznej. Baza danych