Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8
e-mail: dzial_nauki@ujd.edu.pl

mgr Magdalena Gawrońska
stanowisko: kierownik działu
pokój: 117
telefon: 34 3784 132
email: m.gawronska@ujd.edu.pl

mgr Justyna Skrońska
stanowisko: specjalista
pokój: 116
telefon: 34 3784 131
email: j.skronska@ujd.edu.pl

mgr Bartłomiej Kowalik
stanowisko: samodzielny referent
pokój: 118
telefon: 34 3784 223
email: b.kowalik@ujd.edu.pl

mgr Mariana Yemelianova
stanowisko: st. referent ds. współpracy z zagranicą
pokój: 118
tel. 34 3784 223, 34 3784 272
email: m.yemelianova@ujd.edu.pl

mgr Illia Kulchikovskyi
stanowisko: st. referet ds. współpracy z zagranicą
email:i.kulchikovskyi@ajd.czest.pl