Czasopisma naukowe


  • Informacja w sprawie ujednoliconego wykazu czasopism za lata 2013-2016 tutaj
  • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych tutaj

POLon wykaz czasopism naukowych wydawanych przez UJD tutaj

Zestawienie czasopism Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
zamieszczonych w wykazie czasopism punktowanych
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Lp.

Periodyk

(nazwa zgodna z wykazem MNiSzW)

ISSN

DOI

Punkty

2014

Punkty

2015

1.

Chemistry. Environment. Biotechnology

2083-7097

brak

2

5

2.

Edukacyjna Analiza Transakcyjna

2299-7466

http://dx.doi.org/10.16926/eat.

6

3.

Physical Activity Review (tylko elektronicznie)

2300-5076

http://dx.doi.org/10.16926/par.

5

4.

Podstawy edukacji

2081-2264

http://dx.doi.org/10.16926/pe.

2

7

5.

Prace Naukowe AJD. Edukacja Plastyczna. Fotografia

1896-7736

http://dx.doi.org/10.16926/ep.

5

6.

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Pedagogika

1734-185X

http://dx.doi.org/10.16926/p.

6

8

7.

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna

1895-8079

http://dx.doi.org/10.16926/em.

5

6

8.

Prace Naukowe im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury

obecnie Irydion

1896-78842391-8608

http://dx.doi.org/10.16926/i.

2

5

9.

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia

2080-2005

http://dx.doi.org/10.16926/fil.

4

5

10.

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo

2391-8616

http://dx.doi.org/10.16926/j.

2

11.

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias

2300-2999

http://dx.doi.org/10.16926/pto.

5

8

12.

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie. Rocznik Polsko-Ukraiński

2391-8594

http://dx.doi.org/10.16926/rpu.

5

13.

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Kultura Fizyczna

1895-8680

http://dx.doi.org/10.16926/kf.

4

8

14.

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa

dawna Edukacja Techniczna i Informatyczna

2300-5343

http://dx.doi.org/10.16926/tiib.

3

7

15.

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zeszyty Historyczne

1898-4630

http://dx.doi.org/10.16926/zh.

3

16.

Res Politicae

1897-4066

http://dx.doi.org/10.16926/rp.

3

4

17.

Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics

1896-0286

http://dx.doi.org/10.16926/m.

2

7

18.

Studia Neofilologiczne. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

1897-4244

http://dx.doi.org/10.16926/sn.

4

7

19.

Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie, Gubernaculum et Administratio

1730-2889

http://dx.doi.org/10.16926/gea.

3

20. Transfer. Reception Studies 2451-3334 http://dx.doi.org/10.16926/trs.

Fizyka - zawieszona działalność

2082-0488

http://dx.doi.org/10.16926/fiz.

(na dzień 8 listopada 2017 r.)