Aktualności i komunikaty


Letnia Szkoła Młodych Naukowców

Biuro ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na bezpłatną Letnią Szkołę Młodych Naukowców (LSMN), która odbędzie się w dniach 9-13 lipca 2018 r. w siedzibie Uniwersytetu.

Celem szkolenia jest przekazanie młodym naukowcom wiedzy dotyczącej zasad konstruowania projektów badawczych, które mają uzyskać finansowanie z zewnętrznych źródeł, a wiedza ta ma w przyszłości ułatwić przygotowanie wniosków grantowych. Wydarzenie finansowane jest przez firmę Cedrob S.A. w ramach realizacji grantu w programie Wspieramy rozwój.

WIĘCEJ (Program wydarzenia, rejestracja i inne)… -> bbn.uksw.edu.pl/lsmn

Z poważaniem,

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, 06.06.2018


FNP: MONOGRAFIE

Do 10 września 2018 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanych w języku polskim; istnieje również możliwość finansowania ich tłumaczeń. Przyjmowane będą prace, które charakteryzują się następującymi cechami: wysoki poziom naukowy, odkrywczość założeń i waga wyników, oryginalność ujęcia, integralność tematyki i formy, interesujące ujęcie tematu i dostępność nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium.

Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.

WIĘCEJ o Konkursie na stronie Fundacji na rzecz Nauki PolskiejLINK

Seria Monografie FNP

Z wyrazami szacunku,

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, 05.06.2018


NAGRODA IM. PROF. CZERNECKIEGO

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu o nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego. Celem konkursu jest wybór najlepszego artykułu poświęconego edukacji, opublikowanego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku. Zgłaszane artykuły muszą być opublikowane w języku polskim lub angielskim i być autorstwa lub współautorstwa osoby zgłaszającej się do Konkursu.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w dwóch kategoriach:

- artykuł naukowy, afiliowany przy polskiej instytucji naukowej (nagroda pieniężna w wysokości 20 000 PLN);

- artykuł publicystyczny, opublikowany w mediach drukowanych lub internetowych (nagroda – udział w wydarzeniu dotyczącym edukacji do kwotyw wysokości 10 000 PLN).

Strona internetowa Konkursu

REGULAMIN

Zgłoszenie

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z wyrazami szacunku,

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, 16.05.2018