Aktualności i komunikaty


Konkurs „Popularyzator nauki” (MNiSN & portal Nauka w Polsce)

Celem konkursu jest nagrodzenie osób i instytucji, które pomagają innym bliżej poznać i lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące wokół nas oraz przybliżają najnowsze wyniki badań naukowych, i których pasją jest dzielenie się wiedzą i odsłanianie tajemnic współczesnej nauki w przystępny sposób. Konkurs organizowany jest w kilku kategoriach, m.in.:

- Naukowiec – dla indywidualnych osób – od doktora wzwyż;

- Zespół – dla zespołów osób popularyzujących naukę (tworzone m.in. przez naukowców, animatorów popularyzacji, koła naukowe, osoby pracujące nad wspólnymi projektami na rzecz popularyzacji, itp.);

- Instytucja – m.in. dla ~ naukowych, takich jak instytuty, jednostki uczelni.

Kandydaci do konkursu mogą się zgłaszać sami (lub mogą być zgłaszani przez osobę trzecią, za zgodą zgłaszanego), a w przypadku instytucji czy zespołów - za pośrednictwem przedstawicieli. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie serwisu PAP - Nauka w Polsce. Nabór wniosków trwa do 15 października 2017 r.

OGŁOSZENIE

REGULAMIN KONKURSU

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z wyrazami szacunku,

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, 30.08.2018


"Skomplikowane i proste" - konkurs dla młodych naukowców

Miesięcznik "Forum Akademickie" zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu "Skomplikowane i proste. Młodzi naukowcy o swoich badaniach". Konkurs adresowany jest do pracowników naukowych uczelni oraz doktorantów, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Zgłaszane artykuły powinny popularyzować własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs przyjmowane są teksty w języku polskim o objętości 10-12 tys. znaków. Można dołączyć kilka fotografii i rysunków obrazujących badania.

Dla osób, które zajmą trzy pierwsze miejsca, przewidziano nagrody finansowe, rzeczowe oraz pokrycie kosztów udziału w kursach doszkalających. W ramach konkursu przyznane będą także cztery wyróżnienia. Pula nagród finansowychdla autorów najlepszych prac wynosi 19 500 zł.

Artykuły z dopiskiem „Konkurs” należy przesłać pocztąna adres: Forum Akademickie, ul. Zana 38, 20-601 Lublin, pok. 407 do 11 września 2018 roku (liczy się data stempla pocztowego).

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, dn. 25.07.2018 r.


MNiSW: Nabór wniosków na rozbudowę infrastruktury badawczej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi nabór wniosków w ramach finansowania w 2019 roku inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej (zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki) oraz inwestycje budowlane dotyczące strategicznej infrastruktury badawczej.

Nabór trwa do 31 sierpnia br. Wnioski w konkursie należy składać za pośrednictwem systemuhttps://osf.opi.org.pl. Wygenerowaną "wersję dla Ministerstwa" (wyłącznie część A wniosku) należy wydrukować, a następnie podpisać i przesłać na adres Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub dołączyć plik do formularza pisma ogólnego do podmiotu publicznego w ePUAP, a następnie przygotowane pismo podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i wysłać na elektroniczną skrzynkę podawczą MNiSW.

OFICJALNY KOMUNIKAT MNiSW

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD

Częstochowa, 12.07.2018


Letnia Szkoła Młodych Naukowców

Biuro ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na bezpłatną Letnią Szkołę Młodych Naukowców (LSMN), która odbędzie się w dniach 9-13 lipca 2018 r. w siedzibie Uniwersytetu.

Celem szkolenia jest przekazanie młodym naukowcom wiedzy dotyczącej zasad konstruowania projektów badawczych, które mają uzyskać finansowanie z zewnętrznych źródeł, a wiedza ta ma w przyszłości ułatwić przygotowanie wniosków grantowych. Wydarzenie finansowane jest przez firmę Cedrob S.A. w ramach realizacji grantu w programie Wspieramy rozwój.

WIĘCEJ (Program wydarzenia, rejestracja i inne)… -> bbn.uksw.edu.pl/lsmn

Z poważaniem,

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, 06.06.2018


FNP: MONOGRAFIE

Do 10 września 2018 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanych w języku polskim; istnieje również możliwość finansowania ich tłumaczeń. Przyjmowane będą prace, które charakteryzują się następującymi cechami: wysoki poziom naukowy, odkrywczość założeń i waga wyników, oryginalność ujęcia, integralność tematyki i formy, interesujące ujęcie tematu i dostępność nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium.

Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.

WIĘCEJ o Konkursie na stronie Fundacji na rzecz Nauki PolskiejLINK

Seria Monografie FNP

Z wyrazami szacunku,

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, 05.06.2018


NAGRODA IM. PROF. CZERNECKIEGO

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu o nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego. Celem konkursu jest wybór najlepszego artykułu poświęconego edukacji, opublikowanego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku. Zgłaszane artykuły muszą być opublikowane w języku polskim lub angielskim i być autorstwa lub współautorstwa osoby zgłaszającej się do Konkursu.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w dwóch kategoriach:

- artykuł naukowy, afiliowany przy polskiej instytucji naukowej (nagroda pieniężna w wysokości 20 000 PLN);

- artykuł publicystyczny, opublikowany w mediach drukowanych lub internetowych (nagroda – udział w wydarzeniu dotyczącym edukacji do kwotyw wysokości 10 000 PLN).

Strona internetowa Konkursu

REGULAMIN

Zgłoszenie

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z wyrazami szacunku,

Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, 16.05.2018