Absolwenci


Prezentujemy wybitne i wyróżniające postacie życia społecznego, gospodarczego, kultury i polityki –

Absolwentów naszej Uczelni


Ryszard Majer
Wydział Pedagogiczny

Andrzej Szewiński
Instytut Wychowania
Fizycznego, Turystyki
i Fizjoterapii

Jadwiga Wiśniewska
Wydział Pedagogiczny

Artur Warzocha
Wydział Pedagogiczny

Robert Dorosławski
Instytut Filologii Polskiej

Beata Grzanka
Instytut Filologii Polskiej

Ireneusz Kozera
Instytut Chemii,
Ochrony Środowiska
i Biotechnologii

Rafał Piotrowski
Instytut Historii

Marta Salwierak
Instytut Zarządzania
i Marketingu

Tadeusz Żesławski
Instytut Filologii Polskiej

Grzegorz Papalski
Wydział Sztuki

Janusz Siadlak
Instytut Muzyki

Roman Minkina
Instytut Administracji

Dagmara Drzazga
Instytut Muzyki

Robert Szkiel
Instytut Sztuk Pięknych

Aleksandra Gradoń
Instytut Nauk
Politycznych
i Bezpieczeństwa

Paulina Piasecka
Instytut Filozofii,
Socjologii i Psychologii

Agata Ślazyk
Instytut Historii